Fyysikkoalumni

Yhdistys

Mikä on Fyysikkoalumni ry?

Fyysikkoalumni tuo yhteen Aalto-yliopiston Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta valmistuneita ammattilaisia sekä siellä opiskelevia ja ylläpitää keskustelua yhteiskunnallisista ja tieteellisistä asioista, joissa fysiikka, luonnontieteet ja matematiikka näyttelevät merkittävää roolia.

Yhdistyksessä voi tavata opiskelukavereita ja uusia tuttavuuksia, joita yhdistää sama opintotausta. Fyysikkoalumni luo mahdollisuuden verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa. Opiskelijoille ja vastavalmistuneille se tarjoaa mahdollisuuden vanhemmille tieteenharjoittajille jakaa kokemuksiaan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kanssa ja siten helpottaa heidän siirtymistään työelämään.

Alumnin sidosryhmiä ovat Fyysikkokilta, Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan osastot, fyysikkoja työllistävät yritykset, Aallon alumniverkosto AlumniNET sekä muut Aallon alumnijärjestöt. Alumnin kautta saa tietoa siitä, millaista teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelu on nykyään ja voi myös vaikuttaa siihen, millaista se on tulevaisuudessa.

Yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja tavoitteenamme on saada kaikki Teknillisen Korkeakoulun ja Aallon teknillisestä fysiikasta ja matematiikasta valmistuneet jäseniksemme. Tule mukaan!

Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Fyysikkoalumni yhdistyksenä:

Verkostoituminen

Fyysikkoalumni pyrkii edesauttamaan jäsenten ja muidenkin fyysikoiden verkostoitumista kulloinkin käytettävissä olevin keinoin. Hallitus on perustanut Fyysikkoalumni-ryhmän useisiin verkostopalveluihin ja niiden kautta pyritään tiedottamaan tapahtumista ja muista uutisista varsinaisten virallisten jäsentiedotteiden ja verkkosivujen lisäksi.

Verkostopalveluissa olevien ryhmien jäseniksi hyväksytään muitakin kuin yhdistyksen varsinaisia ja ainaisjäseniä. Ryhmien jäseneksi hyväksyminen ei siis suoraan tuo yhdistyksen jäsenyyttä, muista täyttää jäsenhakemus ellet ole vielä tehnyt sitä. Tällä hetkellä Fyysikkoalumni ylläpitää ryhmiä seuraavissa verkostoissa:

Huomaa, että kuhunkin ryhmään liittyminen vaatii rekisteröitymisen kyseiseen verkostopalveluun.