Fyysikkoalumni

Etäluento: Numeerisen sään ennustaminen ja säähavainnot ti 19.1.2021

Julkaistu: 06.01.2021.

Meillä on kunnia saada alumni Aki Lilja (tuotealuejohtaja, Vaisala) pitämään luento ti 19.1. klo 18 seuraavasta aiheesta:

Numeerinen sään ennustaminen ja säähavainnot – eli maailman jokapäiväisesti vaikuttavin differentiaaliyhtälöryhmä ja sen alkuarvot

Luento pidetään Zoomin välityksellä, linkki:

Join Zoom Meeting https://aalto.zoom.us/j/66856231389

Meeting ID: 668 5623 1389

Luennon tarkempi kuvaus:

Nykyaikainen sään ennustaminen perustuu numeerisiin malleihin ilmakehästä. Oleellisesti numeeriset sään ennustamisen mallit ovat epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmiä, joiden ratkaisuilla voidaan sanoa olevan merkitystä kaikille maailman ihmisille joka päivä. Lisäksi tämä fysikaalinen järjestelmä on kaoottinen, eli pienetkin erot alkuarvoissa johtavat mallin divergointiin vähänkin pidemmällä aikavälillä – sääennusteet muuttuvat voimakkaasti epävarmemmiksi ennusteajan pidentyessä. Differentiaaliyhtälöryhmien ratkaisuun tarvitaan tietenkin alkuarvot ja reunaehdot, ja tämän tarpeen täyttämiseksi planeetan tilaa seurataan säähavainnoin sekä maan päältä, valtameriltä että avaruudesta käsin. Esityksessä käydään lyhyesti läpi tämän hetken numeeriset säämallit, niitä pyörittävät organisaatiot sekä näiden mallien kannalta tärkeimmät havaintomenetelmät.

Tervetuloa!